Elcyklar

Det är verkligen något att satsa på, det finns massor med fördelar. Du kan öka din möjlighet till vardagsmotion genom att cykla till och från jobbet utan att komma fram svettig, eftersom du får draghjälp i alla uppförsbackar. Det är ett billigt transportmedel och när investeringen är gjord är underhålls- och uppladdningskostnaden mycket liten.

Har du funderat på att köpa en elcykel?
Vad är en elcykel?

En elcykel är som en helt vanlig cykel, men kompletterat med elektriska komponenter såsom motor och batteri, helt integrerat i cykelns design.
De har pedaler och fungerar i stort sett som en vanlig cykel.

Du cyklar precis som på en vanlig cykel men får hjälp av den elektriska delen som kompletterar den mänskliga kraften. I uppförsbackar och vid kraftig motvind kan du ta hjälp av elmotorn. Längre sträckor blir inte längre avskräckande att cykla.

Dra ditt strå till en bättre miljö

Genom att cykla släpper du inte ut några farliga avgaser, du färdas tyst och den dag du slitit ut din elcykel kan den återvinnas ända ner till litiumjonbatteriet. Många elcyklar tillverkas också med ett miljötänk i grunden.

Förbättra din egen hälsa

Genom att cykla mer kommer du att förbättra din kondition och din muskelstyrka i benen, hjärtat och kranskärlen. Det i sin tur kommer att göra dig piggare.
Idag vet vi också att motion även förbättrar den psykiska hälsan. Du bestämmer själv vilket motstånd du vill ha i backarna.
Om du har något fysiskt problem som gör att du inte klarar att cykla på en vanlig cykel så kanske det kan lösas med en elcykel där du får lite hjälp i motvinden och backarna.

Lämna bilen hemma och spara pengar

Bor du i en storstad kan det ofta gå snabbare att cykla än att ta bilen eller kollektivt. Du tar dig fram utan byten och kan rulla förbi bilköerna genom att välja andra vägar. Du sparar dessutom kostnader för bensin, parkeringsavgifter och eventuell vägtrafikskatt. Åker du kollektivt kan du spara in på månadskortet.
OCH DU BESTÄMMER SJÄLV DIN TIDTABELL